×

 عضو باشگاه مشتریان درمانگاه لقمان شوید.

لقــمـــان کــــارت

کارت الکترونیکی غیربانکی و اعتباری است که با هربار انجام خدمات دندانپزشکی میتوانید با توجه به درصد اعلام شده اعتبار کارت خود را افزایش دهید و در مراجعه بعدی در درمانگاه و یا در مراکز طرف قرارداد از اعتبار آن استفاده نمایید.

 

لذت خرید با تخفیف لقمان کارت در مراکز طرف قرارداد

  • داروخانه دکتر گودرزی 
  • خیابان کاوه ، سه راه ملک شهر – 03134521100
  • پوشاک کودک نینی ساحارا 
  • خیابان کاشانی شمالی – 03133378729
  • رادیولوژی دکتر مختاری 
  • خیابان کاوه ، میدان 25 آبان – 03133370317
  • فروشگاه پوشاک شلوارکده 
  • خیابان کاشانی شمالی – 03133373744
  • رستوران ستاره ملک شهر 
  • خیابان بهارستان – 03134426157