×

فرم استخدام نیروی پذیرش

 • شرایط مورد نیاز برای استخدام در سمت پذیرش درمانگاه دندانپزشکی لقمان
  1. محدوده سنی 22-35 سال
  2. حداقل تحصیلات لیسانس
  3. مجرد
  4. یکسال سابقه کار(در هر زمینه ای)
  5. شیفت آزاد در کل روز داشته باشد
  6. ترجیحا محل سکونت نزدیک محل کار باشد
  7. آشنایی با کامپیوتر
  واجدین شرایط نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نموده و نتیجه حداکثر طی 2 هفته آینده از طریق پیام کوتاه برای شما ارسال خواهد شد.
 • اطلاعات شخصی

  لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
 • مهارتها و سابقه کاری

 • محل کار قبلی 1)
 • محل کار قبلی 2 :
 • مشخصات دو نفر از خویشاوندان

 • قوانین و مقررات

  اینجانب تایید می کنم که تمام اطلاعات این فرم کامل و صحیح بوده و با علم به اینکه هرگونه اطلاعات غلط یا نادرست چه در این درخواست شغلی و چه در تمامی مراحل فرایند استخدام منجر به عدم صلاحیت بنده برای درخواست شغل و یا در صورت استخدام سبب اخراج بنده در هر زمانی در آینده می شود شرایط را قبول می نمایم. اینجانب باعلم به اینکه این درخواست شغلی به هیچ وجه الزامی برای استخدام ایجاد نمیکند شرایط را قبول دارم. ضمنا اینجانب در اینجا به این درمانگاه اجازه می دهم که صحت اطلاعات فوق الذکر را بررسی نموده و تمامی منابع واطلاعات اضافی در مورد من را بررسی نماید.